Om Evas fairtrade FIKA

Tworzenie stron internetowych

Om Evas fairtrade FIKA

Evas fairtrade FIKA (enskild firma med F-skatt) är en webbshop som startades januari 2016 av mig Eva Kullberg som bor i Karlshamn med min man och våra fyra barn.

Jag och min familj älskar bra fika och vill erbjuda andra detsamma! Jag vill inte bara erbjuda bra fika utan jag värnar om människor och natur och med hänsyn till detta säljer fairtrademärkta och/eller ekologiska varor. Jag säljer endast de allra bästa produkterna och är övertygad om att man också vill betala lite extra för den höga kvaliteten och för att mina leverantörer ska kunna erbjuda bättre villkor till små men ambitiösa producenter. Dessutom kostar det exempelvis endast ca 20 öre mer per kopp fairtradekaffe jämfört med icke fairtrademärkt kaffe. Vi kan alla bidra till ett mer rättvist och miljövänligare samhälle!

För er som inte bor i närheten av Karlshamn och har möjlighet att hämta sina beställningar hemma hos mig i Rosenkällan använder jag återvinningsbart emballage; enlagers återvinningsbar wellpapp, cell-o green återvinningsbart förpackningsskydd, papperstejp med naturgummibaserat fästmedel. Givetvis återanvänder jag de emballage jag får mina leveranser i, om de är i gott skick.

Det finns flera viktiga produktmärkningar inom miljö och hållbarhet och här nämner jag ett par av dem som mina produkter är märkta med.

Europeiska unionens ekologotyp, Europalövet, är obligatoriskt på alla färdigförpackade ekolivsmedel som framställts inom EU. Förädlingen av ekolivsmedel har som princip att åstadkomma produkter genom framställningsmetoder som är ofarliga för miljön och för människornas, växternas och djurens hälsa och välfärd (producenterna kontrolleras årligen).

Läs mer på http://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_sv.htm

KRAV-märket är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Den produkt som bär KRAV-märket uppfyller KRAVs regler, det kontrolleras minst en gång varje år.

Läs mer på www.krav.se

Många producenter i länder med utbredd fattigdom har ofta begränsade resurser och har svårt att hävda sig på världsmarknaden. För att kunna agera där, och sälja sina produkter, tvingas de pressa sina priser, sänka kraven på arbetsförhållanden samt sälja via flera mellanhänder som själva tar en stor del av förtjänsten. Detta leder till att många inte får tillräckligt betalt för sitt arbete och därmed inte kan försörja sig själva, sin familj och utveckla sitt lokalsamhälle.

Det är mot denna bakgrund rättvis handelsrörelsen har vuxit fram. Fairtrade Sverige är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor (hette tidigare Rättvisemärkt). Genom att främja en handel där människan och lokalsamhällets utveckling sätts i centrum kan fattigdom och social utslagning undvikas. Rättvis handel är inte bistånd - det är ett handelssamarbete mellan producenter, importörer, butiker och konsumenter, som präglas av öppenhet, ömsesidighet och respekt för alla parter. Rättvis betalning, goda arbetsförhållanden, långsiktighet, respekt för mänskliga rättigheter och för miljön möjliggör på sikt ekonomisk och social utveckling.

Fairtrade Sverige är den svenska representanten i Fairtrade International och arbetar främst efter fem punkter; 

  • Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
  • Premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet
  • Barnarbete och diskriminering motverkas
  • Demokratin och organisationsrätten främjas
  • Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

Läs mer på www.fairtrade.se

World Fair Trade Organization (WFTO) är den globala organisationen för olika aktörer inom rättvis handel. Ett medlemsskap i WFTO visar att organisationen helt och hållet arbetar för fair trade i en önskan om att minska fattigdom i världen genom en hållbar ekonomisk utveckling som samtidigt sätter människan först. Läs mer på www.wfto.com

EkoAppen är en app som innehåller företag som antingen är ekologiska, miljösmarta eller rättvisa och den är gratis att ladda ner (Evas fairtrade fika finns givetvis med)! Appen hjälper dig att göra medvetna val och den drivs av Ninnie Sjösten (Inifrån & Ut) som är ekoentreprenör och hälsocoach. Läs mer på www.ekoappen.se

Så välkommen att köpa gott fika med hög kvalitet som både är miljövänligt och rättvist tillverkat - fika med gott samvete! 

Butiken använder OpenCart
Evas fairtrade FIKA © 2018